Bigboom Creative

Palaako
bisneksessäsi
menestyksen roihu?


Päämäärämme on auttaa sinua saavuttamaan sinulle tärkeät bisnekseesi liittyvät unelmat ja tavoitteet.  Menestyminen on seurausta intohimoisten ihmisten oivalluksista, tinkimättömästä laadusta sekä oikeiden resurssien hyödyntämisestä.

Todellinen menestys alkaa kun lopetamme kilpailemisen ja alamme luomaan.

Olisiko huono ajatus sytyttää sammumaton roihu kaikkialle bisnekseesi?

Mikä vaihtoehdoista vastaisi parhaiten tämänhetkisiä tarpeitasi?

Graphic- & PrintDesign

Visuaalinen viestintä

Viestinnällisesti tehokkaat ja tunteita herättävät painettavat materiaalit, ilmeet ja brändisuunnitelmat

SpaceDesign

Tilasuunnittelu

Aisteja stimuloivat tilaratkaisut ja suunnitelmat myymälöihin, toimitiloihin ja tapahtumiin

Coaching

Yksilö- ja ryhmävalmennus

Käytännön psykologiaan ja ihmistuntemukseen perustuvaa vahvasti tuloksellista menestyjä- ja myyntivalmennusta

Digital- & WebDesign

Digitaalinen viestintä

Tuottavuuteen ja sen mittaamiseen keskittyvät WordPress -verkkosivustot räätälöitynä

EventDesign

Tapahtumasuunnittelu

Suurten ja pienten tapahtumien suunnittelu ja toteutus alusta loppuun

ResourceDesign

Resurssihankinta

Kasvun rahoittamisen, henkilöstön rekrytoinnin ja muiden resurssien tarvekartoitus sekä hankinta ja neuvottelu

Marketing- & sales Design

Markkinointisuunnittelu

Tuoton mittaamisen mahdollistavat ja toimivat, tehokkaat myynnin ja markkinoinnin strategiat

StrategyDesign

Strategiasuunnittelu

Kokonaisvaltainen liiketoiminnan ja taloudellisen strategian suunnittelu kasvuun ja kehittymiseen

DevelopmentDesign

Ongelmanratkaisu

Liiketoimintaan sekä yksilön kehitykseen liittyvien rajoittavien tekijöiden löytäminen ja ratkaisu

Bigboom Family

Teemme asioita inhohimolla ja sydämellä ja visionamme onkin saada aikaan merkittävä positiivinen vaikutus kaikkeen mihin koskemme. 

+358 40 625 6677

menestystehdas@bigboom.fi

Katja Väärälä

Creative & Event Designer+358 40 487 1522

Teija Ylikärppä

Business Coach, CFO


+358 40 048 0456

David Kentala

Marketing, Sales & Business Strategist, Business Owner


+358 40 625 6677

Minna Ylikärppä

Results Coach & Member Of The Board

+358 40 832 5412

viestikapula

0 of 1200